رکود در بازار روغن DOP

رکود در بازار روغن DOP

در هفته های اخیر شاهد رکود در بازار روغن DOP بوده ایم. به طوری که پتروشیمی شازند که تامین کننده ماده اولیه دی اتیل هگرانول است، قادر به فروش تمام عرضه خود نمی شود و اصطلاحا با مچینگ(MACHING) رو به رو می شود.

به این صورت که پس از عرضه دی اتیل هگزانول در بورس کالا، مقدار تقاضا از مقدار عرضه کمتر ثبت می شود و همه دی اتیل هگزانول به فروش نمی رود.

رکود در بازار روغن DOP

چرا شاهد رکود در بازار روغن DOP هستیم؟

شاید بتوان عمده دلیل این مورد را کاهش تقاضای روغن DOP در صنایع پایین دستی دانست. با توجه به کاهش قیمت دلار در هفته های اخیر دیگر صادرات برای تولیدکنندگان صرفه اقتصادی نخواهد داشت.
از اینرو با کاهش تولید رو به رو هستیم که که متعاقبا کاهش خرید روغن DOP را نیز در پی دارد.

وضعیت صادرات روغن DOP به چه صورت است؟

وضعیت صادرات روغن DOP به چه صورت است؟

در حال حاضر صادرات این محصول به سایر کشور ها ممنوع می باشد. ولی اخیرا شنیده ها حاکی از آن است که در هفته های آتی تصمیمات جدیدی در این زمینه اتخاذ خواهد شد و احتمالا شاهد پایان این ممنوعیت خواهیم بود.

شکوه شیمی