نوشته‌ها

تولید کننده روغن صنعتی DOP برای صنایع پلاستیکی

تولید کننده روغن صنعتی DOP برای صنایع پلاستیکی

این مقاله صحبتی موجز است با تولیدکنندگان روغن صنعتی DOP . روی صحبت ما بیشت…
کاربرد روغن DOP در ساخت درزگیر

کاربرد روغن DOP در ساخت درزگیر

در نوشتار حاضر می خواهیم به کاربرد روغن DOP در ساخت درزگیر بپر…
کاریرد روغن DOP در تولید کفش

کاربرد روغن DOP در تولید کفش

یکی از کاربرد های روغن DOP استفاده آن در تولید کفش به منظور نرم کنندگی رویه های چرم مصنوعی و زیره ی کفش هاست.