کاهش قیمت روغن dop

کاهش قیمت روغن DOP

کاهش قیمت روغن dop

خوشبختانه بعد از مدت ها افزایش قیمت روغن dop در حال حاضر بازار عرضه روغن dop شاهد کاهش قیمت هاست.

این امر را می توان تحت عواملی بررسی کرد.از این عوامل می توان به موارد زیر اشاره کرد:

کاهش خرید به دلیل بالا بودن قیمت ها :

به دنبال افزایش بی سابقه قیمت ها و به تبع آن کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان روغن dop و همچنین عدم خرید به جهت نشان دادن اعتراض به این وضعیت، در هفته های اخیر شاهد کاهش خرید و به دنبال آن کاهش قیمت روغن دی او پی بوده ایم.

کاهش رقابت در بورس کالا :

به دلیل افازیش قیمت مواد اولیه ، به دلیل افزایش قیمت پایه مزایده و همچنین رشد تصاعدی قیمت های پیشنهادی در بورس کالا در هفته های اخیر شاهد کاهش رقابت در بورس و به تبع آن کاهش قیمت های پیشنهادی شده است.

تعطیلی برخی صنایع زیر دستی :

یکی دیگر از عوامل رکود بازار و کاهش قیمت روغن دی او پی را می توان تعطیلی برخی صنایع زیر دستی نیز دانست.

شما همراهان گرامی می توانید برای تهیه روغن مورد نیاز خود با قیمت های کاهش یافته و به روز ما در تماس باشید.