نمایندگی روغن صنعتی DOP درجه یک صادراتی

نمایندگی روغن صنعتی DOP درجه یک صادراتی

یکی از مواردی که همواره دغدغه  خریداران روغن DOP بوده است ، پیدا کردن نمایندگی روغن صنعتی DOP درجه یک صادراتی است.

موردی که ذهن بسیار از خریداران روغن DOP را درگیر کرده است. اصولا همواره به دلیل عدم رعایت اصول اساسی تولید یک محصول با کیفیت توسط برخی تولیدکنندگان روغن صنعتی دی او پی داخلی ، سبب شده است که اقبال مصرف کننده روغن دی او پی به روغن وارداتی باشد.

و این امر باعث شده است تا رابطه خوبی بین تولیدکننده روغن DOP و خریدار روغن DOP برقرار نشود. اما شکوه شیمی از ابتدا برای شکستن این تابو سیاست خود را بر تولید محصول درجه یک و صادراتی قرار داده است. چیزی که باعث شده است تا شکوه شیمی همواره به عنوان یکی از تولیدکنندگان محبوب روغن صنعتی DOP در ایران شناخته شود.

نمایندگی روغن صنعتی DOP درجه یک صادراتی

موضوعی که علی رغم عمر کوتاه شرکت شکوه شیمی ، باعث نشده تا رابطه بسیار خوب بین شرکت شکوه شیمی و مصرف کنندگان روغن DOP به تیرگی بگراید.

دغدغه اصلی خریداران روغن صنعتی DOP

دغدغه اصلی خریداران روغن صنعتی دی او پی همواره تهیه یک روغن شفاف ، بی بو و با درصد خلوص بالا بوده است. چیزی که حتی باعث شده است تا موضوعیت قیمت روغن DOP نیز قدری کم اهمیت تر جلوه کند. همین عوامل سبب شده است تا خریداران عزیز روغن DOP به خرید روغن وارداتی اقبال نشان دهند.

اما شکوه شیمی به عنوان تولیدکننده ایرانی روغن DOP درجه یک و صادراتی همواره رسالت خود را از ابتدا بر تولید روغن دی او پی شفاف بی بو و درجه یک قرار داده است. شکوه شیمی همچنین با قبول نمایندگی روغن صنعتی DOP درجه یک صادراتی از سوی سایر تولیدکنندگان نیز اقدام به گسترش همکاری خود با سایر تولیدکنندگان کرده است تا با همکاری یکدیگر بیش از بیش باعث رونق تولید ملی شویم.

شما عزیز خریدار روغن DOP نیز می توانید برای شروع یک همکاری دلنشین با ما در تماس باشید.