قیمت روغن DOP

پس از صحبت در مورد اینکه روغن DOP چیست و چه کاربردی دارد ، حال لازم است اندکی در مورد نحوه تعیین قیمت آن نیز صحبت کنیم.

آنچه تعیین کننده قیمت روغن DOP است قیمت تمام شده مواد اولیه است.

شکوه شیمی همواره تلاش کرده است علی رغم تهیه بهترین مواد اولیه قیمت تمام شده محصول خود را قیمت رقابتی قرار دهد. که این مواد اولیه را می توان به دو بخش تقسیم کرد:

  • دی اتیل هگزانول
  • آنیدرید فتالیک
دی اتیل هگزانول

ماده اولیه دی اتیل هگزانول از طریق مزایده بورس تهیه می شود. لذا تفاوت قیمتی محسوسی بین تولیدکنندگان روغن DOP در این زمینه مشاهده نمی شود.

 
آنیدرید فتالیک

نکته ای که باید به آن توجه کرد نقش تعیین کننده ماده اولیه ی انیدرید فتالیک است.برخی تولیدکنندگان روغن DOP  برای اینکه قیمت روغن DOP خود را پایین تر از سایرین اعلام کنند، اقدام به تهیه انیدرید فتالیک درجه 2 کرده و محصول خود را تولید می کنند.

 باید توجه داشت اگرچه با این کار قیمت روغن DOP تمام شده کمتر خواهد بود ، اما روغن تولیدی روغنی غیرشفاف و زرد رنگ خواهد شد.با توجه به حساس بودن محصول تولیدی اغلب مصرف کنندگان روغن DOP ، شکوه شیمی همواره رسالت خود را بر تولید روغن DOP درجه یک استوار کرده است.

تهیه این محصول

شما عزیزان میتواند برای آگاهی از قیمت و خرید این محصول با ما در تماس باشید.